Jakt – er det bærekraftig?

Er jakt egentlig bærekraftig? I dag er det mer fokus på miljøet enn noensinne. Mange er bekymret for de ville dyrene våre. Spesielt under jaktsesongen. Men har vi grunn til å være bekymret? Og kan du ta opp smslån for å finansiere jegerprøven og kjøpe deg gevær, uten å ha dårlig samvittighet for dyrelivet?

Jakt har lange tradisjoner

Norge har lange jakttradisjoner. Viltkjøtt har i alle år vært en viktig matressurs. Likevel handler det ikke kun om å få mat på bordet når jegeren drar av gårde med rifla på ryggen. Det handler like mye om spenningen, nærværet til naturen og – ikke minst – det sosiale.

Helt siden steinalderen har elg, hjort, villsvin og rein, storvilt, hare og annet småvilt vært en del av kostholdet vårt. Den gangen måtte man lage jaktvåpnene sine selv. I dag har vi langt bedre utstyr, og det er enkelt å skaffe seg penger til nytt gevær selv om det er en stund til lønning, ved for eksempel å ta opp et smslån, og betale tilbake så snart lønnen er på konto.

I dag har vi et langt mindre behov for å måtte gå ut og jakte, ettersom jordbruk og husdyrhold i stor grad har tatt over. Mange tenker vel ikke en gang over hvor kjøttet de kjøper i butikken kommer fra. Faktisk er det mange som ikke vet det.

Er jakt en trussel for dyrebestanden?

Mange tror at jakt er en trussel for dyrebestanden. Men faktisk er det utbygging og arealinngrep som er den største trusselen. Så selv om det er nedgang i dyrebestanden, er det ikke jakta som skal få skylden. Så hvis du er jeger og geværet ditt er ødelagt, kan du ta opp et smslån med god samvittighet og gå på jakt.

I Norge er jakt strengt regulert. Det er kun overskuddet av bestanden som kan jaktes på. Jakta skal i tillegg i hovedsak dreie seg om matvilt. I tillegg jaktes det på rev, mår og mink, rett og slett for å bevare fuglebestandene.

Selv ikke fuglejakt med hund utgjør en trussel. Hunden klarer kun å spore opp en brøkdel av fuglene. I tillegg skal jo jegeren treffe når han skyter.

Jakt handler altså i hovedsak om å få mat på bordet, men også om å skape balanse i naturen. Derfor kan du være sikker på at jegerne i Norge ikke vil utrydde verken elg eller rådyr.