Hvordan kan jeg jakte og fiske i Norge?

Det er jo ingen tvil om at jakt og fiske er noe av det som står sterkest av norsk tradisjon, men hva skal egentlig til for at man får lov til å jakte og fiske i Norge? Det er noe vi skal gå nærmere inn på her.

Organisering av jakt

Det finnes faktisk overraskende mye organisering av jakt i Norge. Noe du må gjøre er å melde deg opp for å se hva som er tilgjengelig. Dette kan du gjøre hos Statsskog sine hjemmesider. Det kommer an på om du vil jakte storvilt, som er delt inn i kategoriene elg, hjort, rådyr og villrein. Småvilt er også en kategori der du kan jakte på hare, bever, smårovvilt og fugl. Du vil kunne gå inn på hjemmesiden deres for å se hva du kan få bevilgninger til.

For å få lov til å jakte, må du ha bestått jegerprøven. Det er også viktig at du holder deg oppdatert på våpenlovene- og forskriftene som finnes der du bor. Dette er noe av det viktigste du kan gjøre hvis du vil jakte.

Fisking

Når det kommer til fisking så er reglene litt mer avslappete. Du må uansett sjekke hva fiskereglene er der du vil reise å fiske. Disse er ofte forskjellige fra fylke til fylke. Du må uansett kjøpe deg et fiskekort som en lisens for å få lov til å fiske. Dette kan du finne mer informasjon om i ditt nærområde.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å sette deg inn i hva det er du ønsker å jakte eller fiske. Først da vil du finne ut hva du trenger som nødvendigheter. Det å jakte og fiske er noe som er utrolig givende og spennende, så vi anbefaler deg absolutt å prøve det!