En historisk analyse

Gjennom verdenshistorien har det vært et uten tvil universelt bilde av «selvfremstillet mann». Denne karikaturen har dukket opp i ulike former i nasjoner rundt om i verden. Vi har alle våre egne unike kulturelle helter med en følelse av bravado, swagger, mildhet, og tålmodighet. Enhver kultur over hele verden kan ha sin egen, uansett kjønn, klasse eller rase. Når verden blir mer sammenkoblet, slettes linjene, men noen ting forblir stive og tradisjonelle i enhver kultur. Universelt er en av disse kategoriene hvordan verdens befolkninger og kulturer bryter med naturen. Det har vært jegere, raiders, krigere, seere, prester, åndelige og verdslige, strålende eller beryktede, rike eller fattige, de eksisterer alle.

Ved kollektiv avhending har de hatt teknologi. Jern kan for en smed lage en hammer, og for en soldat eller kriger kanskje et sverd. Med tilkomsten av krutt kom pistoler og andre skytevåpen, men dette var strengt tatt en teknologisk fremgang. De har krysset militære eller sivile linjer, og funnet sin plass i militæret, ingeniørfag, medisin og matematikk. Selv muntlige tradisjoner er innrammet som teknologier i enkelte kulturer. Slik sender vi videre informasjonen som driver den menneskelige innsats for å erobre og utforske. Det samme gjelder strengt tatt for jakt og fiske.