Sikkerhet og ansvar

På mange områder er det lover som styrer når, hvor og hvordan jegere kan jakte eller fiske. Du har bestemte årstider som krever tillatelse til å fange eller drepe det ene eller det andre dyret. Det er tidsbegrensninger i jaktsesongen som når jegere kan være ute for sporing eller skyting. Det har å gjøre med interesse og sikkerhet egentlig. Jakt i mange deler av verden er en fin tradisjon som spenner over generasjoner og binder familier sammen. Mange som deltar i jakt og fiske, er oppmerksomme på behovet for å bevare naturen.

Derfor er fangst og frigjøring en regel i mange innsjøer eller bekker. Det er uansvarlig å forstyrre økosystemene mennesker nyter godt av. Jegere med våpen eller buer vil bare sette høyre pilspiss eller kule på pilen inn i kammeret. Det er et bredt spekter av utdanning i mange land, samt lisensiering og tester som kreves for å eie eller drive skytevåpen.

Det trengs etikk og hensyn for å fiske og jakte på riktig måte. Man ville ikke forsøke å drepe en hjort på samme måte som de kan drepe en ekorn under en jakt. Bruk av feil kaliber, eller feil pole, linje eller lokke for fiske er farlig og uetisk. Kommersiell fiske krever for eksempel store båter i tøffe miljøer. Hvis mannskapet ikke er forberedt, risikerer en person sitt liv for å ta med lønnen som støtter vedkommendes familie. Produktet som støtter en bedrift er også i fare hvis det ikke behandles ordentlig. Mange kulturer forstår behovet for å ikke kaste bort biprodukter av dyrene de jager eller fisker etter. Det er i menneskehetens interesse å lære å håndtere ressurser, og fiske og jakte med sikkerhet og ansvar.