Religioner og jakt og fiske

Bibelen forteller i 1. Mosebok hvordan Gud har gitt mennesket kontroll over dyrkingen og makten over jorden og alt som var i den. “Du vil undertrykke verden og ha herredømme over det.” Dette har vært forkynnelsen av mange i kristne kretser siden den tids begynnelse. Kanskje har verden oversett en viktig kommando i tillegg: å være gode forvaltere og tilbe jorden som Genesis 2:15 sier: “Herren Gud tok mannen og satte ham i Edens hage for å jobbe og holde den.”

Mange bruker dette verset av skriften for å hevde at kristne, som gode forvaltere, leietakere av troen, ikke mindre viktig enn noen annen, burde kultivere ansvarlig. Etter hvert begynte mannen med nye guder og nye religioner, jeg gir ingen argument her for kristendommens overlegenhet, men i stedet peker jeg bare på forskjellene i kulturoppfattelsen. Noen dypt religiøse eller åndelige mennesker avskyr selve praksisen for jakt og fiske. De er tilfreds med “live and let live” som deres regel å følge. Mange mennesker er veldig hengivne til en tro, noen har ingen tro på det hele, det er rett og slett menneskets uendelige kamp med naturen for å overleve at vi er her i utgangspunktet. Jeg holder fast at vi burde være fri til å bestemme for oss selv.