Jakt og friluftsliv

Folk har jaktet og vært ute i naturen så lenge mennesker har eksistert. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva slags dyr man kan forvente å jakte på her i Norge, hva som skal til for å kunne gjøre det etter loven, og samt hvilket utstyr som kan anbefales til denne aktiviteten. Vi skal også se litt på fisking i Norge.

Hva må til?

Før man i det hele tatt begynner er det viktig å vite at man må ha tatt jegerprøve får å kunne jakte i Norge. NJFF gir opplæring til dette, og etter at man er ferdig må man faktisk også betale en årlig avgift. Man må også være over 18 år for å kunne jakte på storvilt, noe som anbefales for småvilt også men i det tilfellet trenger man bare å ha fylt 16 år. I Norge kan man jakte på elg, hjort, rein, villsvin, bjørn, ulv, jerv, og gaupe. Her er det mye å velge mellom. Nybegynnere bør kanskje begynne å jakte på noe som ikke nødvendigvis kommer til å jakte dem tilbake. Elg, hjort og rein er gode ting å starte med. Alt dette er storvilt, men det går også an å jakte på fugler, som for eksempel gås. Det er også noe som heter fellingsavgift, noe som betyr at man må betale for de fellinger man utfører.

Utstyr

Hvilket utstyr er det an trenger til denne faktiske aktiviteten. Det viktigste er kanskje våpen, det spørs hva man foretrekker å bruke. Det vanligste er kanskje rifler og hagler. Noen foretrekker derimot å bruke pil og bue også for å få en ekstra utfordring. Man trenger også riktige klær som har riktig kamuflasje. Det finnes også ekstra utstyr som man kan bruke for å lure frem dyrene til seg som for eksempel fløyter og forskjellige kjemikalier som tiltrekker dem ved hjelp av lukt. Man trenger også i visse tilfeller telt og alt det utstyret som kreves for å holde seg ute i naturen over lengre tid. Noen handler til og kikkerter med nattlys for å kunne se lettere i mørket. Dersom man har lest så langt så forstår man kanskje at dette ikke er en altfor billig hobby. Derfor tilbys det å gå til centum.no for å finne billige forbrukslån. Dette anbefales dersom man skal gjøre en stor investering veldig fort, for å ikke sette økonomien i ubalanse dersom dette er en mulighet.

Fisking

Det finnes også store muligheter for å fiske masse fantastiske arter her i Norge. Både i ferskvann og på sjøen. Man kan fange torsk, laks, ørret og mange flere. Her er det viktig å vite hvor man finner dem, men noen trenger man lisens for dette også og dette er noe som bør undersøkes i forkant!