Politisk opportunisme i kampen for bevaring

I politikkens verden er opportunisme allestedsnærværende. Mange konsekvenser oppstår som følge av dårlig ledelse, og de kan ha dyptgående effekter. Korrelasjon er ikke lik årsakssammenheng, men i mange land med laxforskrifter eller mulig korrupsjon, kan mange ulovlige aktiviteter som krypskyting bli oversett for fortjeneste, luksus eller desperasjon. I en verden hvor hver dag kan være forskjellen mellom liv og død, kan mange mennesker tillate disse motivasjonene å overtale dem til å se den andre veien. Effektene av krypskyting eller trofédrenering på økosystemet kan dessverre nedspilles eller overses for å fremme en politisk dagsorden.

Makt til enhver pris har drevet mange diktatorer til å forkaste menneskerettighetslover og miljøvern av kulturelle landemerker. Alle disse faktorene kombineres, spesielt i rike nasjoner hvor de rike kan bruke de fattige som et bytte. Lobbyister med dype lommer har tak på tilgang til politikere og lovgivere hvis opportunisme fremmer tilbakeslag og annen stygg virksomhet. Den kulturelle troen om helbredelse og medisin kan også spille en rolle. Å fremme utdanning og humanitær hjelp til den tredje verden er et godt sted å begynne å bekjempe problemene som påvirker hele menneskeheten i det lange løp.